Nadležna policijska Ispostava za bezbednost na rekama u Beogradu deo je policijske uprave za grad Beograd. U njenoj nadležnosti je 85 km reke Dunav i 62 kilometara reke Save, kao i 226 km priobalja obe reke koje cine medunarodni tok. Poslovi se obavljaju na obe reke i policija bi trebala da se stara o bezbednosti imovine, postrojenja, objekata, nad vodom, pored vode i na vodi.


Policija pruža podršku vladavini prava u demokratskom društvu i svima pruža zaštitu prava i sloboda koje može ograniciti samo pod uslovima i na nacin utvrden Ustavom i zakonom.

Direkciju policije cine: organizacione jedinice u sedištu MUP-a, Policijska uprava (PU) za grad Beograd i podrucne policijske uprave (PPU) i policijske stanice (PS).

MUP cine: Uprava policije, Uprava saobracajne policije, Uprava granicne policije, Uprava kriminalisticke policije, Uprava za obezbedenje, Operativni centar, Uprava za upravne poslove i Jedinica za zaštitu.

Specijalne jedinice policije cine: Žandarmerija, Specijalna antiteroristicka jedinica, Protivteroristicka jedinica i Helikopterska jedinica