2. REČNI ODRED REČNE FLOTILE

Датум објављивања: 27.01.2016   5:58 PM


U poseti 2. rečnog odreda Rečne flotile bila je dvočlana delegacija PSS SG "Rečna policija" dana 20.01.2016. godine. Sa našim domaćinom kapetanom fregate Smiljanom Ružićem je razgovarala naša delegacija u Sasravu Srđan Milutinović i Vladica Zdravković. Razgovor je protekao u mornaričkom duhu i u skladu sa vekovnom mornaričkom tradicijom srpske Rečne flotile. Komandant kap.fre. Smiljan Ružić nam je izneo rezultate svoje jedinice u sportskim i humanitarnim aktivnostima u 2015. godini, što je vredno pažnje. Istakli bi posebno da u cilju očuvanja tradicije i duha mornarice, koja nije mala, posebnu ulogu ima ova jedinica na čelu sa njihovim komadantom kap.fre. Smiljanom Ružićem.

2. rečni odred Rečne flotile je posebno u 2015. godini obeležio i otrgo od zaborava niz istorijskih činjenica, a vezanih za istoriju vojske Srbije i mornarice gde smo i sami učestvovali, kao gosti. Hvala komandantu kap.fre. Smiljanu Ružiću na posvećenoj pažnji i strpeljenju, saradnji sa našom organizacijom i našom jedinicom POLICIJSKOM ISPOSTAVOM ZA BEZBEDNOST NA REKAMA. Naša saradnja sa 2. rečnim odredom Rečne flotile se nastavlja i u 2016. godini na obostrano zadovoljstvo.