POSLEDICA VISOKOG VODOSTAJA - SPRECENA VEĆA MATERIJALNA ŠTETA

Датум објављивања: 1.06.2015   4:33 PM


Patrole Policijske ispostave za bezbednost na rekama imale su radni vikend. U večernjim časovima dana 29.05.2015.godine oko 19,00 časova, dežurna služba Policijske ispostave za bezbednost na rekama dobija informaciju od savesnog građana, da rekom Savom nekontrolisano pluta splav kućica. Patrola odmah isplovljava i na 16 km reke Save zatiče splav kućicu, kako ne kontrolisano pluta nizvodno, bez posade. Nagli porast vodostaja i brza matica reke otežava patroli manevar ali uz veliki napor ista uspeva da zaustavi i obezbedi splav na reci Savi, pri desnoj obali, u visini 12+200 Km.

Postojala je mogućnost da, drvena splav kućica na burićima, udari u Ostružnički most i napravi veliku materijalnu štetu. U ovoj akciji sprečena je i velika materijalna šteta ostalih splav kućica koje su se nalazile u nizvodnom priobalju.

Dana 30.05.2015. godine oko 12,00 časova patrole Policijske ispostave za bezbednost na rekama upućuju se uzvodno na reku Savu, u visini 08 Km, gde takođe savesni građanin javlja, kako nekotrolisano pluta drvena splav kućica na burićima. Patrola uspeva da istu obezbedi i preda vlasniku na dalje čuvanje, na 02+200 Km reke Save, pri desnoj obali. Zbog visokog vodostaja i jake matice reke patrola je uložila napor, kako bi spasila imovinu građana, a to je naša dužnost kažu policajci iz posade opatrola. Kada spasavamo nečiju imovinu uvek imamo u vidu da je ona teško stečena i da je teško istu nadoknaditi.

Molimo sve vlasnike splav kućica da ovih dana obrate pažnju na vezove i iste posebno obezbede, razlog ove molbe je uzrok ovih nemilih događaja, visok vodostaj.

Snimak akcije mozete videti OVDE.