Prijateljska poseta ambasadi Bolivareske Republike Venecuele